تبلیغات
روانشناسی تربیتی - مدرسه ایده آلAdmin Logo
themebox Logoتاریخ:شنبه 14 آبان 1390-10:46 ق.ظ

نویسنده :بصیره زندکریمی

مدرسه ایده آل

آرزوهای بزرگ؛ منظورم البته آرزوهای خیلی خیلی بزرگ است؛ این ها به جز این که آدم آن ها را با خود به گور ببرد، سرنوشت دیگری هم می توانند داشته باشند. مثلاً نوشتن آن ها. و این متن که من اینجا نوشته ام آرزوی بزرگی است که حداقل، نوشته اش برای کسان دیگری می ماند، شاید روزی برآورده شود.من آرزو دارم در مدرسه ای درس بخوانم و یا تدریس کنم که این چنین باشد:

1-      در مدرسه آرزوهای من، درس های فیزیک و شیمی و زیست در علوم تجربی از هم جدا نیستند که هیچ، علوم تجربی و حرفه و فن هم با هم ترکیب شده اند و یکپارچه تدریس می شوند. در این مدرسه، همه کلاس های علوم و حرفه، در آزمایشگاه و کارگاه هستند و معلم حتی به بچه ها نمی گوید چگونه چه آزمایشی را انجام دهند و فقط وقتی بچه ها با وسایل آزمایشگاه یا کارگاه، کارهایی می کنند، لابلای این کارها، هرچه که به این کارها مربوط می شود به آن ها می گوید و آن ها هم خوب می فهمند. بنابراین در این مدرسه، پس از پایان یک زنگ علوم - که البته معلوم نیست چند دقیقه است و فقط هرکس خواست، هر وقت از کلاس خارج می شود و به کلاس دیگری می رود - یک دانش آموز در مورد بافت های چوب آموخته، دیگری در مورد نور، یکی در مورد آینه ها و ... و همه البته واقعاً آموخته اند.

حداقل دارای زمین بازی بسكتبال والیبال و تنیس روی میز باشد.كلاس ها دارای حداقل طول 8 متر و عرض 7 متر و ارتفاع 3 متر باشند.مكان مدرسه حداقل دارای؛ آب، برق، تلفن، سیستم زباله، فاضلاب و سیستم های امنیتی باشد.ویژگیهای  مدرسه خوب ( از لحاظ مد یریتی و نرم افزاری )

1- مدیر مدرسه خوب دارای  برنامه آموزشی و تقو یم اجرایی سالانه  فعالیت ها و ...می باشد .

2-  عوامل آموزشی مدرسه خوب با دانش آموزان دوست و رفیق هستنــــد به نحوی كه دانــش آمـــوز زیبا ترین احسا س  را دراین محیط دارد.

3- دانش آموزا ن در كارهای گروهی و فعا لیتهای آموزشی ـ تربیتی مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی  و ...  باعلاقه شركت دارند.

4- معلمین و همه افرادی كه با دانش آموز سر و كار دارند از سواد كافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسی آشنایی دارند.

5- كارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریك از افراد نسبت به نقشی كه در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی كامل دارند .

6- مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی - یادگیری و روانشناسی تربیتی آشنایی دارند .

7- دانش آموزان در امور مختلف مشاركت دارند و نسبت به آنچه كه در آموزشگاه می گذرد احساس مسئولیت می نما یند.

8-  تعا مل مناسبی بین عو امل آموزشگاه و دانش آموز ان و اولیا ء برقرار است .

9-  شورای دبیرا ن فعال بوده و در این شورا  مسائل گذشته و روز و برنامه های آینده به بحث و بررسی گذاشته می شو د

10-  مدرسه خوب با اداره آموزش و پرورش و سایر سازمانها ارتباط موثر و مطلوبی دارد .

11- در مدرسه خوب فعالیت ها و اقدامات هدفمند است و درتما م فعالیت ها نظم و انضبا ط حا كم است .

12- نظام  مشاوره ای  مدرسه  خوب ، كارا و اثربخش است .

13 - مدرسه خوب دانش آموز را با مهارتهای زندگی  آشنا كرده به نحوی كه پس از اتمام هر دوره  تحصیلی به راحتی می تواند وارد جامعه شود .

14 - در مدرسه خوب ، میراث فرهنگی ، وطن دوستی ، احترام به نیاكان و تاریخ و پرچم و ...  گرامی  داشته می شو د .

15- مجموعه امورمدرسه خوب با سازماندهی مناسب مدیر هماهنگ است .

و ...

ویژگیهای مدرسه خوب ( از لحا ظ كالبدی  و سخت افزاری )

1- فضای آموزشی مدرسه خوب ( كلاس درس ) متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان محرك و جذاب باشد .

2- مدرسه خوب دارای محیطی زیبا و با طرا وت  و نشا ط آور است .

3 درمدرسه خوب ابعاد كلاسها و صندلیها استاندارد و متناسب با سن دانش آموزان می باشد .

4- فضای فرهنگی ، هنری و فن آوری برای رفع نیازهای علمی و تحقیقی دانش آموزا ن مهیا می  باشد .

5- مدرسه خوب به شكوفایی استعداد و توانایی جسمی دانش آموزا ن اهتمام دارد و در جهت تامین  فضا و امكانات ورزشی كوشا می باشد .

6- در مدرسه خوب فضای نمازخانه رغبت انگیز ، سالن ها وسیع وتمیز ، سرویهای بهداشتی تمیز و استاندارد می باشد .

7 در مدرسه خوب مكا ن نشستن راحت بوده سیستمهای گرما یی و برودتی مناسب و كلاس ها به دور از سر و صد ا و دارای  نوركا فی می باشند.

8- در و دیوار و حیاط  و رنگ مدرسه خوب ، دارای پیام آموزشی و تربیتی هستند .

9- در مدرسه خوب با تامین سرویس ایاب و ذهاب به سلامت جسمی دانش آموزا ن توجه كافی میشود .

11- مدرسه خوب به بهداشت روحی دانش آموزان توجه كافی دارد و با ایجاد  كتابخانه ، آزمایشگاه ، اتاق خلاقیت و سالن سمعی و بصری در جهت تامین آن می كوشد .

12 - مدرسه خوب دارای امكانات آموزشی و آزمایشگاهی از قبیل رسانه های دیداری و شنیداری، تجهیزات آزمایشگاهی و ...   می باشد .

13- محیط آموزشی گویای معماری ایرانی و اسلامی و دارای پیام فرهنگی هنری است .

و ...

وظایف مدیران در مدارس اثر بخش در مساعل مربوط به امور تربیتی :  اثر بخشی مدارس در مسائل تربیتی را در چهار زمینه بررسی می کنیم که هر کدام تاثیرگذاری خود را تحت نظر  مدیر مدرسه و با حمایت و هدایت او انجام می دهند 

-  مدیریت مدرسه و معلمان -محیط مدرسه و ابزار ووسایل -   دانش آموزان

1- مدیر و معلمان : سبک مدیریت در مدارس مهم ترین عامل در رسیدن به اثر بخشی می‌باشد بنابراین وقتی که تلفیقی از رهبری مستحکم باروند تصمیم سازی که در آن تمامی معلمین احساس می‌کنند که نظرات آنان ارایه شده اند معلوم می‌شود که دست آورد های یادگیری مطلوب تر هستند. رهبران مدرسه ی اثربخش در مدیریت افراد کاردان قابل اعتماد بوده و دارای توقعات بالایی از کادر هستند.  همچنین معلوم می‌شود که پاسخهای شاگردان در کلاس مطلوبتر است وقتی که ترکیبی از مدیریت قوی از سوی مدیر و معلم وجود داشته باشد و همچنین از آن جا که شاگردان احساس می‌کنند که نظرات آنان منعکس می‌شود‌. مدیران و معلمین اثر بخش مثل راهبران مدارس اثربخش اعتماد افراد را می طلبند وتوقعات بالایی از موقعیت شاگردان را خوستار هستند. بعلاوه مدارسی که اثربخش هستند تمایل دارند آن مدارسی باشند که در آن سبک رهبری با مشاوره ای بودن و آنجا که احساس شود نظم وهدف وجود دارد تعریف می شود . تحقیق نشان داده است که همچنین موفقیت شاگرد تمایل به بالا بودن در کلاس درسی دارد که آنجا معلم با شاگردان در باره یادگیری آنان مشورت نموده واز نظرات شاگردان استقبال می کند. عموما مدیر و معلم اثربخش به عنوان شخصی تعریف می‌شوند که بهروزی شاگردان را در محوریت توجه خود داده است. رهبر مدرسه‌ی اثربخش نیز به این شیوه تعریف می‌شود رئیس اثر‌بخش به عنوان کسی که قادر است کادر را علاقه مند و جسور ومتهورو به چالش بکشاند ودر بهرانها مسئولیت نهایی را بر عهده بگیرد. همچنین معلم اثر بخش کسی است که قادر است شاگردان را علاقه مند و جسور و متهورنموده وبه چالش بکشاند اما در عین حال کسی است که در هدایت یادگیری آنان مسئولیت نهایی را بر عهده می گیرند

در دوران مدارس اثر بخش نشان داده شده است که روش کار تعاونی و همراه با تشریک مساعی مشخصه بارز این مدارس می باشددر این مدارس به پیشرفت کادر نقش بالای داده می‌شود و به عنوان وسیله ای برای ایجاد نو

 

آوری وتداوم پیشرفت برنامه درسی تلقی می شود . در مدارس اثر بخش تک تک معلمین تشویق می شوند که خود یادگیرنده باشند و کادر تشویق می‌شود که در یادگیری از همدیگر وباهمدیگر تشریک مساعی نمایند. معلوم شده است که این رویکرد گروهی محیطی را فراهم می‌کند که در آن می‌توان یادگیری معلم را ایجاد کرد مورد آزمایش قرار داد پالایش نمود ودر مقابل نیازهای سازمان ودر متن یادگیری دیگران مورد بررسی قرارداد. همکاری و کار کردن با دیگران به همان نسبت برای یادگیری اثر بخش مهم می باشد که در کلاس درس اثربخش مهم است و یادگیری شاگرد از منظر وسیعتری ملاحظه می‌شود تا یادگیری فردی وکار گروهی که اساسا در پرورش ورشد مهارتهای اجتماعی مهم می‌باشد. در کلاسهای درس اثربخش معلم یادگیری را رهبری می‌کند یعنی با فراهم آوردن انواع مختلف تکالیف که به موقعیت های فردی گروه کوچک وگروه بزرگ می‌پردازد تمامی شاگردان را در امر یاد گیری وارد می‌کند.نظرات() 
where can you buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:36 ق.ظ

You actually revealed this terrifically!
sildenafil prescription buy viagra online using paypal generic sildenafil uk best place to buy online viagra where can you purchase viagra buy price viagra buy viagra online at cheap generic viagra online viagra pharmacy viagra buy viagra buy viagra online germany
http://kawanboni.com/buy-cialis-generic-without-perscription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:13 ق.ظ

You actually stated that terrifically!
cialis generico milano prezzo cialis a buon mercato buy cialis online nz cialis cipla best buy achat cialis en itali cialis rezeptfrei sterreich acquisto online cialis cialis soft tabs for sale cialis 5 mg schweiz buying cialis overnight
KSA
دوشنبه 22 مرداد 1397 02:11 ب.ظ
Hmm iѕ anyоne eⅼse encountering рroblems wіth the imagrs on this
blog loading? I'm tгying to figure օut if its a problem on my
еnd or iif it'ѕ thee blog. Ꭺny suggestions woluld Ьe greɑtly appreciated.
Hewitt
شنبه 6 مرداد 1397 06:07 ب.ظ
At this time it looks like BlogEngine is the best blogging platform out there
right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
boris
جمعه 1 تیر 1397 09:22 ق.ظ
I think tһat what yⲟu published maԀe a ton off sense.

But, consider thiѕ, what іf yoou composed a catchier title?
І mean, Ι don't want to telⅼ yoou hoow tⲟ run ʏouг website, but
whazt iif yoᥙ adɗеd sߋmething to possіbly grab people'ѕ attention? I mean روانشناسی تربیتی -
مدرسه ایده آل iѕ kinda boring. Үߋu shoulɗ look ɑt Yahoo's home рage and notе how they
ᴡrite news headlines to get people to open the lіnks.

You migһt adԁ a rlated video or a picture or tw᧐ tо grab readers excited aboսt еverything'νe wrіtten.Јust my opinion, it ⅽould mаke үour posts a ⅼittle livelier.
grow faster
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 03:34 ق.ظ
Your style is unbique compared to other people I have read
stuff from. Maany thanks for posting when you've got
the opportunity, Guess I will just book mark
this blog.
Carole
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 04:14 ب.ظ
Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?I
mean, what you say iss important and all. But think about iff you added some great images or videos
to give your posts more, "pop"! Your content
is excellet but with images and videos, this blog could
undeniably be one of the greatest in its niche. Terrific blog!
chocolate
شنبه 15 اردیبهشت 1397 12:27 ق.ظ
Hurrah, that's what I was seeking for, what a material!
present here at this website, thanks admin of this site.
Viagra prices
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:37 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
buy online viagra uk buy viagra soft tabs where to purchase viagra online buy viagra online with paypal online generic viagra pharmacy want to buy viagra buy viagra online canada no prescription viagra on prescription buy viagra cheapest price buy sildenafil citrate online
Bettie
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 02:51 ب.ظ
Hi it's me, I am also visiting this webssite regularly, this
weeb site is in fac pldasant andd the peeople arre really sharin good thoughts.
depforce
شنبه 1 اردیبهشت 1397 03:59 ق.ظ
Youu ought to bee a paart of a contest for one oof thee highest quality websites oon the internet.
I wll recommrnd thius blog!
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 10:36 ب.ظ

Appreciate it! Loads of content.

cialis 5 mg effetti collateral cost of cialis cvs cialis 20 mg cialis dosage amounts cialis lowest price we use it cialis online store the best site cialis tablets cialis professional yohimbe cialis authentique suisse cialis 50 mg soft tab
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 01:05 ق.ظ

Thank you! Quite a lot of facts!

generic cialis compare prices cialis uk ou trouver cialis sur le net we like it cialis soft gel cialis 5 mg effetti collateral cialis for daily use we use it 50 mg cialis dose cialis generico postepay cialis dose 30mg cialis generic
edibles
دوشنبه 7 اسفند 1396 08:06 ب.ظ
اگر قصد دارید برای بهترین مطالب مانند من، به سادگی برای دیدن این صفحه وب هر روز به عنوان آن را فراهم می کند محتویات ویژگی،
با تشکر
ace fishing wild catch cheats
جمعه 4 اسفند 1396 08:35 ب.ظ
این موضوعی است که نزدیک به قلب من است... بهترین آرزوها!
دقیقا جزئیات دقیق کجاست؟
juggernaut wars cheats
پنجشنبه 28 دی 1396 12:28 ق.ظ
سلام! اگر وبلاگ من را به اشتراک بگذارید، فکر میکنید؟
با گروه فیس بوک من؟ بسیاری از مردمی وجود دارند که فکر می کنم واقعا از محتوای شما لذت بردم.

لطفا مرا در جریان قرار بدهید. خیلی ممنون
Dorothy
جمعه 17 آذر 1396 12:44 ق.ظ
What a data of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity regarding unpredicted emotions.
Can you lose weight by doing yoga?
جمعه 24 شهریور 1396 09:42 ب.ظ
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never
seem to get there! Appreciate it
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 10:15 ق.ظ
Hey! I just wanted to ask if you ever have any issues with
hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work
due to no backup. Do you have any methods to stop hackers?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر