تبلیغات
روانشناسی تربیتی - مدرسه ایده آلAdmin Logo
themebox Logoتاریخ:شنبه 14 آبان 1390-09:46 ق.ظ

نویسنده :بصیره زندکریمی

مدرسه ایده آل

آرزوهای بزرگ؛ منظورم البته آرزوهای خیلی خیلی بزرگ است؛ این ها به جز این که آدم آن ها را با خود به گور ببرد، سرنوشت دیگری هم می توانند داشته باشند. مثلاً نوشتن آن ها. و این متن که من اینجا نوشته ام آرزوی بزرگی است که حداقل، نوشته اش برای کسان دیگری می ماند، شاید روزی برآورده شود.من آرزو دارم در مدرسه ای درس بخوانم و یا تدریس کنم که این چنین باشد:

1-      در مدرسه آرزوهای من، درس های فیزیک و شیمی و زیست در علوم تجربی از هم جدا نیستند که هیچ، علوم تجربی و حرفه و فن هم با هم ترکیب شده اند و یکپارچه تدریس می شوند. در این مدرسه، همه کلاس های علوم و حرفه، در آزمایشگاه و کارگاه هستند و معلم حتی به بچه ها نمی گوید چگونه چه آزمایشی را انجام دهند و فقط وقتی بچه ها با وسایل آزمایشگاه یا کارگاه، کارهایی می کنند، لابلای این کارها، هرچه که به این کارها مربوط می شود به آن ها می گوید و آن ها هم خوب می فهمند. بنابراین در این مدرسه، پس از پایان یک زنگ علوم - که البته معلوم نیست چند دقیقه است و فقط هرکس خواست، هر وقت از کلاس خارج می شود و به کلاس دیگری می رود - یک دانش آموز در مورد بافت های چوب آموخته، دیگری در مورد نور، یکی در مورد آینه ها و ... و همه البته واقعاً آموخته اند.

حداقل دارای زمین بازی بسكتبال والیبال و تنیس روی میز باشد.كلاس ها دارای حداقل طول 8 متر و عرض 7 متر و ارتفاع 3 متر باشند.مكان مدرسه حداقل دارای؛ آب، برق، تلفن، سیستم زباله، فاضلاب و سیستم های امنیتی باشد.ویژگیهای  مدرسه خوب ( از لحاظ مد یریتی و نرم افزاری )

1- مدیر مدرسه خوب دارای  برنامه آموزشی و تقو یم اجرایی سالانه  فعالیت ها و ...می باشد .

2-  عوامل آموزشی مدرسه خوب با دانش آموزان دوست و رفیق هستنــــد به نحوی كه دانــش آمـــوز زیبا ترین احسا س  را دراین محیط دارد.

3- دانش آموزا ن در كارهای گروهی و فعا لیتهای آموزشی ـ تربیتی مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی  و ...  باعلاقه شركت دارند.

4- معلمین و همه افرادی كه با دانش آموز سر و كار دارند از سواد كافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت و روانشناسی آشنایی دارند.

5- كارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریك از افراد نسبت به نقشی كه در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی كامل دارند .

6- مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی - یادگیری و روانشناسی تربیتی آشنایی دارند .

7- دانش آموزان در امور مختلف مشاركت دارند و نسبت به آنچه كه در آموزشگاه می گذرد احساس مسئولیت می نما یند.

8-  تعا مل مناسبی بین عو امل آموزشگاه و دانش آموز ان و اولیا ء برقرار است .

9-  شورای دبیرا ن فعال بوده و در این شورا  مسائل گذشته و روز و برنامه های آینده به بحث و بررسی گذاشته می شو د

10-  مدرسه خوب با اداره آموزش و پرورش و سایر سازمانها ارتباط موثر و مطلوبی دارد .

11- در مدرسه خوب فعالیت ها و اقدامات هدفمند است و درتما م فعالیت ها نظم و انضبا ط حا كم است .

12- نظام  مشاوره ای  مدرسه  خوب ، كارا و اثربخش است .

13 - مدرسه خوب دانش آموز را با مهارتهای زندگی  آشنا كرده به نحوی كه پس از اتمام هر دوره  تحصیلی به راحتی می تواند وارد جامعه شود .

14 - در مدرسه خوب ، میراث فرهنگی ، وطن دوستی ، احترام به نیاكان و تاریخ و پرچم و ...  گرامی  داشته می شو د .

15- مجموعه امورمدرسه خوب با سازماندهی مناسب مدیر هماهنگ است .

و ...

ویژگیهای مدرسه خوب ( از لحا ظ كالبدی  و سخت افزاری )

1- فضای آموزشی مدرسه خوب ( كلاس درس ) متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان محرك و جذاب باشد .

2- مدرسه خوب دارای محیطی زیبا و با طرا وت  و نشا ط آور است .

3 درمدرسه خوب ابعاد كلاسها و صندلیها استاندارد و متناسب با سن دانش آموزان می باشد .

4- فضای فرهنگی ، هنری و فن آوری برای رفع نیازهای علمی و تحقیقی دانش آموزا ن مهیا می  باشد .

5- مدرسه خوب به شكوفایی استعداد و توانایی جسمی دانش آموزا ن اهتمام دارد و در جهت تامین  فضا و امكانات ورزشی كوشا می باشد .

6- در مدرسه خوب فضای نمازخانه رغبت انگیز ، سالن ها وسیع وتمیز ، سرویهای بهداشتی تمیز و استاندارد می باشد .

7 در مدرسه خوب مكا ن نشستن راحت بوده سیستمهای گرما یی و برودتی مناسب و كلاس ها به دور از سر و صد ا و دارای  نوركا فی می باشند.

8- در و دیوار و حیاط  و رنگ مدرسه خوب ، دارای پیام آموزشی و تربیتی هستند .

9- در مدرسه خوب با تامین سرویس ایاب و ذهاب به سلامت جسمی دانش آموزا ن توجه كافی میشود .

11- مدرسه خوب به بهداشت روحی دانش آموزان توجه كافی دارد و با ایجاد  كتابخانه ، آزمایشگاه ، اتاق خلاقیت و سالن سمعی و بصری در جهت تامین آن می كوشد .

12 - مدرسه خوب دارای امكانات آموزشی و آزمایشگاهی از قبیل رسانه های دیداری و شنیداری، تجهیزات آزمایشگاهی و ...   می باشد .

13- محیط آموزشی گویای معماری ایرانی و اسلامی و دارای پیام فرهنگی هنری است .

و ...

وظایف مدیران در مدارس اثر بخش در مساعل مربوط به امور تربیتی :  اثر بخشی مدارس در مسائل تربیتی را در چهار زمینه بررسی می کنیم که هر کدام تاثیرگذاری خود را تحت نظر  مدیر مدرسه و با حمایت و هدایت او انجام می دهند 

-  مدیریت مدرسه و معلمان -محیط مدرسه و ابزار ووسایل -   دانش آموزان

1- مدیر و معلمان : سبک مدیریت در مدارس مهم ترین عامل در رسیدن به اثر بخشی می‌باشد بنابراین وقتی که تلفیقی از رهبری مستحکم باروند تصمیم سازی که در آن تمامی معلمین احساس می‌کنند که نظرات آنان ارایه شده اند معلوم می‌شود که دست آورد های یادگیری مطلوب تر هستند. رهبران مدرسه ی اثربخش در مدیریت افراد کاردان قابل اعتماد بوده و دارای توقعات بالایی از کادر هستند.  همچنین معلوم می‌شود که پاسخهای شاگردان در کلاس مطلوبتر است وقتی که ترکیبی از مدیریت قوی از سوی مدیر و معلم وجود داشته باشد و همچنین از آن جا که شاگردان احساس می‌کنند که نظرات آنان منعکس می‌شود‌. مدیران و معلمین اثر بخش مثل راهبران مدارس اثربخش اعتماد افراد را می طلبند وتوقعات بالایی از موقعیت شاگردان را خوستار هستند. بعلاوه مدارسی که اثربخش هستند تمایل دارند آن مدارسی باشند که در آن سبک رهبری با مشاوره ای بودن و آنجا که احساس شود نظم وهدف وجود دارد تعریف می شود . تحقیق نشان داده است که همچنین موفقیت شاگرد تمایل به بالا بودن در کلاس درسی دارد که آنجا معلم با شاگردان در باره یادگیری آنان مشورت نموده واز نظرات شاگردان استقبال می کند. عموما مدیر و معلم اثربخش به عنوان شخصی تعریف می‌شوند که بهروزی شاگردان را در محوریت توجه خود داده است. رهبر مدرسه‌ی اثربخش نیز به این شیوه تعریف می‌شود رئیس اثر‌بخش به عنوان کسی که قادر است کادر را علاقه مند و جسور ومتهورو به چالش بکشاند ودر بهرانها مسئولیت نهایی را بر عهده بگیرد. همچنین معلم اثر بخش کسی است که قادر است شاگردان را علاقه مند و جسور و متهورنموده وبه چالش بکشاند اما در عین حال کسی است که در هدایت یادگیری آنان مسئولیت نهایی را بر عهده می گیرند

در دوران مدارس اثر بخش نشان داده شده است که روش کار تعاونی و همراه با تشریک مساعی مشخصه بارز این مدارس می باشددر این مدارس به پیشرفت کادر نقش بالای داده می‌شود و به عنوان وسیله ای برای ایجاد نو

 

آوری وتداوم پیشرفت برنامه درسی تلقی می شود . در مدارس اثر بخش تک تک معلمین تشویق می شوند که خود یادگیرنده باشند و کادر تشویق می‌شود که در یادگیری از همدیگر وباهمدیگر تشریک مساعی نمایند. معلوم شده است که این رویکرد گروهی محیطی را فراهم می‌کند که در آن می‌توان یادگیری معلم را ایجاد کرد مورد آزمایش قرار داد پالایش نمود ودر مقابل نیازهای سازمان ودر متن یادگیری دیگران مورد بررسی قرارداد. همکاری و کار کردن با دیگران به همان نسبت برای یادگیری اثر بخش مهم می باشد که در کلاس درس اثربخش مهم است و یادگیری شاگرد از منظر وسیعتری ملاحظه می‌شود تا یادگیری فردی وکار گروهی که اساسا در پرورش ورشد مهارتهای اجتماعی مهم می‌باشد. در کلاسهای درس اثربخش معلم یادگیری را رهبری می‌کند یعنی با فراهم آوردن انواع مختلف تکالیف که به موقعیت های فردی گروه کوچک وگروه بزرگ می‌پردازد تمامی شاگردان را در امر یاد گیری وارد می‌کند.نظرات() 
buy cialis online best price
جمعه 16 آذر 1397 01:14 ب.ظ

Incredible all kinds of amazing material.
cialis pills price each cialis arginine interactio where do you buy cialis cialis para que sirve purchasing cialis on the internet tadalafil 20mg trusted tabled cialis softabs link for you cialis price cialis efficacit buying cialis overnight
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:02 ب.ظ

You said it very well..
cialis prezzo di mercato cialis et insomni does cialis cause gout tadalafil 20 mg fast cialis online wow cialis 20 acquistare cialis internet generic low dose cialis cialis usa cost cialis online
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:22 ب.ظ

Incredible plenty of excellent knowledge.
get cheap cialis how do cialis pills work when will generic cialis be available cialis from canada estudios de cialis genricos buy cialis calis precios cialis peru we use it 50 mg cialis dose venta de cialis canada
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:20 ق.ظ

You have made the point!
generic cialis at walmart acheter cialis meilleur pri cialis vs viagra what is cialis cialis herbs cialis online buy cialis online cialis online deutschland cialis kamagra levitra cialis 05
buy cialis online us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 07:52 ب.ظ

You suggested this very well!
cialis online napol 200 cialis coupon generic cialis where cheapest cialis american pharmacy cialis buying cialis on internet how to purchase cialis on line cialis sans ordonnance cialis for sale south africa cialis 5mg
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 09:01 ب.ظ

Amazing material. With thanks.
ou acheter du cialis pas cher canadian cialis low dose cialis blood pressure order generic cialis online rx cialis para comprar cialis 20 mg best price canadian cialis cialis daily dose generic buy cialis sample pack acquisto online cialis
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:29 ق.ظ

Wow many of wonderful info.
prices on cialis 10 mg cialis canada cialis prices are there generic cialis the best choice cialis woman discount cialis dosagem ideal cialis cialis para que sirve non 5 mg cialis generici generic low dose cialis
where to buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:32 ب.ظ

Lovely posts. Many thanks!
venta de cialis canada how do cialis pills work dose size of cialis does cialis cause gout discount cialis cialis daily new zealand cost of cialis cvs cilas wow look it cialis mexico cialis 5mg billiger
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 07:54 ق.ظ

Cheers. Useful stuff!
cialis 20 mg best price cialis tablets australia click now buy cialis brand cialis online cialis italia gratis cialis official site where cheapest cialis how to purchase cialis on line buy cialis online legal interactions for cialis
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:43 ب.ظ

You made the point.
generic cialis at the pharmacy we use it 50 mg cialis dose cialis daily weblink price cialis cialis taglich cialis 30 day sample generic cialis pro tadalafil 5mg comprar cialis navarr click now buy cialis brand
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 07:36 ق.ظ

Fantastic material. Appreciate it.
cialis alternative prix cialis once a da order a sample of cialis 5 mg cialis coupon printable cialis italia gratis free cialis cialis 20 mg effectiveness generic cialis tadalafil precios de cialis generico cialis 5 mg schweiz
buy tadalafil no prescription
جمعه 9 آذر 1397 08:17 ب.ظ

Nicely put. Regards!
fast cialis online buy generic cialis we choice free trial of cialis cialis generico postepay sublingual cialis online where do you buy cialis cialis 5mg prix link for you cialis price dose size of cialis cialis pas cher paris
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:26 ق.ظ

Awesome content. Many thanks.
generic cialis with dapoxetine cialis online napol cialis generico en mexico cialis daily reviews cialis per paypa cialis ahumada female cialis no prescription prix de cialis cialis 20 mg side effects of cialis
buy cialis online cheap
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:20 ب.ظ

Many thanks. I value this.
cialis pills 200 cialis coupon buying cialis in colombia dosagem ideal cialis we recommend cialis best buy generic low dose cialis how much does a cialis cost safe dosage for cialis cialis online deutschland cialis lilly tadalafi
cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:45 ق.ظ

Really a good deal of helpful facts.
cialis diario compra cialis generisches kanada generic cialis at the pharmacy buying cialis overnight cialis dosage recommendations generic cialis tadalafil buy name brand cialis on line cialis kaufen bankberweisung cialis coupon buy cialis cheap 10 mg
Cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:58 ب.ظ

Awesome material. Thanks.
look here cialis cheap canada only best offers cialis use cialis prezzo al pubblico we use it 50 mg cialis dose cialis generico in farmacia cialis dosage amounts cialis 20 mg cost generic cialis 20mg tablets generic for cialis acquistare cialis internet
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:11 ق.ظ

Really lots of helpful information!
acquistare cialis internet we use it cialis online store low dose cialis blood pressure precios cialis peru cialis en 24 hora cialis pills price each cialis 20 mg cost usa cialis online cialis soft tabs for sale cialis in sconto
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:38 ب.ظ

Fine postings. With thanks.
cialis professional from usa buy brand cialis cheap generic cialis at walmart cialis 20mg preis cf acquistare cialis internet cialis et insomni cialis generisches kanada cialis vs viagra buy online cialis 5mg only best offers cialis use
Cialis prices
دوشنبه 9 مهر 1397 10:32 ق.ظ

Thank you, Loads of stuff.

cialis professional yohimbe cialis canadian drugs cialis generic availability cialis e hiv cialis e hiv try it no rx cialis generic for cialis cialis italia gratis cialis price in bangalore safe dosage for cialis
pharmacy times
یکشنبه 1 مهر 1397 10:03 ق.ظ

Incredible quite a lot of helpful material.
trust pharmacy canada reviews prescription drugs without prior prescription canadian medications list canadianpharmacy top rated canadian pharmacies online canadian pharmacy world pharmacy canada best canadian pharmaceuticals for usa sales online pharmacies mexico canada pharmacies online prescriptions
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:48 ق.ظ

Cheers! Fantastic stuff.
cialis sans ordonnance cialis daily new zealand cialis generico in farmacia 5 mg cialis pharmacie en ligne generic cialis in vietnam we choice cialis uk generic cialis review uk cialis generisches kanada tadalafil tablets cuanto cuesta cialis yaho
buy viagra without
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:47 ب.ظ

Beneficial advice. Many thanks.
viagra buy pfizer viagra online generic pharmacy online how can i buy viagra can i buy viagra without a prescription buy viagra cheapest price can you buy viagra in stores can i buy viagra over the counter buy viagra online without prescription uk can you really buy viagra online
cialisees.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:22 ب.ظ

You revealed this fantastically.
generic cialis review uk usa cialis online side effects for cialis acquisto online cialis tadalafil 10 mg buy cheap cialis in uk cialis without a doctor's prescription cialis online deutschland cialis 20 mg effectiveness cialis name brand cheap
where can you buy viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:36 ق.ظ

You actually revealed this terrifically!
sildenafil prescription buy viagra online using paypal generic sildenafil uk best place to buy online viagra where can you purchase viagra buy price viagra buy viagra online at cheap generic viagra online viagra pharmacy viagra buy viagra buy viagra online germany
http://kawanboni.com/buy-cialis-generic-without-perscription.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:13 ق.ظ

You actually stated that terrifically!
cialis generico milano prezzo cialis a buon mercato buy cialis online nz cialis cipla best buy achat cialis en itali cialis rezeptfrei sterreich acquisto online cialis cialis soft tabs for sale cialis 5 mg schweiz buying cialis overnight
KSA
دوشنبه 22 مرداد 1397 02:11 ب.ظ
Hmm iѕ anyоne eⅼse encountering рroblems wіth the imagrs on this
blog loading? I'm tгying to figure օut if its a problem on my
еnd or iif it'ѕ thee blog. Ꭺny suggestions woluld Ьe greɑtly appreciated.
Hewitt
شنبه 6 مرداد 1397 06:07 ب.ظ
At this time it looks like BlogEngine is the best blogging platform out there
right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
boris
جمعه 1 تیر 1397 09:22 ق.ظ
I think tһat what yⲟu published maԀe a ton off sense.

But, consider thiѕ, what іf yoou composed a catchier title?
І mean, Ι don't want to telⅼ yoou hoow tⲟ run ʏouг website, but
whazt iif yoᥙ adɗеd sߋmething to possіbly grab people'ѕ attention? I mean روانشناسی تربیتی -
مدرسه ایده آل iѕ kinda boring. Үߋu shoulɗ look ɑt Yahoo's home рage and notе how they
ᴡrite news headlines to get people to open the lіnks.

You migһt adԁ a rlated video or a picture or tw᧐ tо grab readers excited aboսt еverything'νe wrіtten.Јust my opinion, it ⅽould mаke үour posts a ⅼittle livelier.
grow faster
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 03:34 ق.ظ
Your style is unbique compared to other people I have read
stuff from. Maany thanks for posting when you've got
the opportunity, Guess I will just book mark
this blog.
Carole
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 04:14 ب.ظ
Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?I
mean, what you say iss important and all. But think about iff you added some great images or videos
to give your posts more, "pop"! Your content
is excellet but with images and videos, this blog could
undeniably be one of the greatest in its niche. Terrific blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکرنمایش نظرات 1 تا 30